Materialet innehåller uppgifter om fjärrvärmeutsläppen i huvudstadsregionen enligt sektor (hushåll, tjänster och offentlig sektor, industri) under åren 1990 och 2000–2021.

På egna flikar finns information om fjärrvärmeförbrukningen i huvudstadsregionen enligt sektor samt om de energikällor som använts för produktion per stad. Utsläppen har fastställts på basen av fjärrvärmeförbrukningens glidande medelvärden under fem år.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 23.04.2015
Uppdaterad 14.06.2022
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2000
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Fjärrvärme i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.06.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus