Helsinki: Turvattomuutta kokevien osuudet peruspiireittäin 2003, 2006 ja 2009

Helsinki: Turvattomuutta kokevien prosenttiosuudet omalla asuinalueella myöhään perjantai- ja lauantai-iltaisin peruspiireittäin 2003, 2006 ja 2009.

(sisältää vastausvaihtoehdot melko turvaton, turvaton, ei uskalla liikkua)

Lähde: Martti Tuominen "…öiseen aikaan ja joskus päivälläkin" Helsingin turvallisuuskysely 2009 Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuskatsauksia 2010:5

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Publicerad 15.05.2010
Uppdaterad 01.05.2011
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/10_06_11_Tutkkats_5_Tuominen.pdf
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsinki: Turvattomuutta kokevien osuudet peruspiireittäin 2003, 2006 ja 2009. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 16.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus