Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsinki’s 2030 Climate Technologies – City Performance Tool (2016)

Helsinki on polulla, jolla se voi saavutta asettamansa kasvihuonekaasupäästöjen 30 % päästövähennystavoitteen vuonna 2020. Kaupunki on vähentänyt päästöjä vuosina 1990-2014 noin 22 %. Kaupunki tavoittelee vuoden 2050 hiilineutraalisuutta erityisesti puhtaamman sähkön ja lämmityksen avulla. Jotta kaupungin hiilineutraalisuuden kehityspolkua pystytään paremmin mallintamaan, tämä selvitys tarkastelee vuotta 2030 identifioidakseen kaikkein kustannustehokkaimmat teknologiat, joita kunta pystyy edistämään.

Selvitys tarkastelee hiilidioksidipäästöjä, ilmansaasteita työpaikkoja sekä toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Kaupungin asiantuntijat valitsivat kymmenen tarkasteltavaa mahdollista toimenpidettä.

Selvityksessä tarkasteltiin erikseen kahta eri päästökehityksen polkua 2015-2030. Business as Usual (BAU) skenaario sekä City Performance Tool -skenaario (CyPT) sisältävät uusia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tässä selvityksessä ei tarkastella mahdollisia keskitetyn energiantuotannon toimia, jotka kuuluvat Helenin kehitysohjelman piiriin.

Tämän selvityksen tulokset ovat avoimessa käytössä. Oheinen Excel-tiedosto sisältää tärkeimmät laskennan pohjana olleet lähtötiedot, joiden avulla CO2-päästöt ja tulevaisuuden skenaariot mallinnettiin. Excel sisältää omat välilehdet yhteystiedoille, yleiselle kaupunkitiedoille, energialle, liikenteelle ja rakennuksille.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Administratörens webbplats http://www.stadinilmasto.fi
Källa Siemens
Publicerad 17.05.2016
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsinki’s 2030 Climate Technologies – City Performance Tool (2016). The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut and the original author is Siemens. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 12.08.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus