Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och dess planerade framtid.

Datauppsättningen har inte producerats sedan 2018.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Publicerad 30.03.2013
Uppdaterad 22.09.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_06_10_Hki_Alueittain_2019_Tikkanen.pdf
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2011
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors områdesvis. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 05.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus