Aineisto pitää sisällään Helsingin yleiskaavan valmisteluun liittyvän Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset. Aineisto kerättiin 4.11.– 9.12.2013 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 4 671 vastaajaa ja paikannuksia tehtiin yhteensä 32 989 kappaletta.

  • tiedostomuoto: CSV, puolipisteellä ( ; ) eroteltu
  • charset: ISO-8859-1
  • koordinaatisto: ETRS-TM35FIN
  • koordinaatit ilmaistu WKT-muodossa

Aineistossa kaksi tiedostoa, joista toinen sisältää paikannukset attribuutteineen ja toinen vastaukset käyttäjäkohtaisiin kysymyksiin. Molemmissa tiedostoissa on jokaisella rivillä kohta user_id, jonka kautta paikannukset voidaan yhdistää käyttäjäkohtaisiin kysymyksiin.

Alkuperäiset kysymykset löytyvät Mapitan loppuraportista.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Publicerad 12.02.2014
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.yleiskaava.fi/2014/karttakyselyn-aineisto-kaytossa-avoimena-datana/
  2. http://www.yleiskaava.fi/wp-content/uploads/2014/02/mapita_ksv_raportti_10022014.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsinki 2050 -kyselyn vastaukset. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 28.02.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus