Enprocentsprojekt har listats här från och med år 1992. I tabellen finns uppgifter om konstnären, verkets namn, året när verket blev färdigt, plats (skola, hälsocentral e.d.), gatuadress samt stadsdel. Helsingfors konstmuseums samlingar blir större genom museets egna anskaffningar, donationer samt genom enprocentsprincipen som tillämpas för offentliga byggprojekt.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupungin taidemuseo
Administratörens webbplats https://www.hamhelsinki.fi/
Publicerad 12.05.2017
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors konstmuseets enprocentsprojekt. The maintainer of the dataset is Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kaupungin taidemuseo. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 23.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus