Stationernas upptagningsområden i Helsingforsregionen

Tåg- och metrostationernas upptagningsområden längs lätta trafikleder i Helsingforsregionen.

Ett upptagningsområde avser området runt en station, som har ett kortare avstånd via vägnätet till stationen i fråga än till någon annan station. Ett upptagningsområde kan ses som ett område runt centrum där verksamheten, till exempel hämtning av tjänster eller anslutning till ett kollektivtrafiknät, är riktat till centrumet.

Alla tåg- och metrostationer i Helsingforsregionen och Sjundeå ingår, av vilka det finns totalt 79 st. Upptagningsområdena har bildats längs nätverket av lätta trafikleder, med beaktande av hinder som utgörs av vägnätet och miljön.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, kartlager: Asemien_vaikutusalueet_kevyt_liikenne

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 06.06.2016
Uppdaterad 06.06.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=3&coord=25494357_6680762&mapLayers=27+88+raster,103+100+asemanseutu_Vaikutusalueet&showMarker=true
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Stationernas upptagningsområden i Helsingforsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 16.04.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus