Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin rakennukset -aineisto sisältää tietoa rakennuksista kahdesta eri lähteestä. Karttakohteet (Rajapintataso Rakennukset_alue) perustuu Kaupunkimittauspalvelujen ylläpitämään...

Källa: Helsingin rakennukset

Mer information

Fält Värde
Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25