Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset

Aineisto pitää sisällään Helsingin kaupunkiympäristön toimialan teettämän pyöräilybarometrikyselyn vastaukset vuosilta 2014, 2016, 2018 ja 2020. Pyöräilybarometrissä selvitetään mm. helsinkiläisten asennetta pyöräilyn edistämiseen, kuinka usein helsinkiläiset pyöräilevät sekä asukkaiden käsityksiä Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Pyöräilybarometri on osa Helsingin pyöräilyn seurantasuunnitelmaa. Barometri toteutetaan joka toinen vuosi. Noin 2000 vastaajan aineisto kerätään puhelinhaastatteluin syksyllä, ja otos edustaa 18−74-vuotiaita helsinkiläisiä.

Suora linkki 2020 barometriin: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-29-20.pdf

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Publicerad 10.12.2014
Uppdaterad 15.01.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2014-3.pdf
  2. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2016-4.pdf
  3. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-22-18.pdf
  4. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-29-20.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2014
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin pyöräilybarometrikyselyn vastaukset. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 30.11.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus