Helsinkiläisten alle kouluikäisten lasten hoitomuoto iän ja asuinperuspiirin mukaan 31.12.2011-31.12.2015 sekä 0-6-vuotias väestö vuodenvaihteissa 2011/2012, 2012/2013 ja 2014/2015. Hoitomuodot yhteensä -luku sisältää myös yli 6-vuotiaita.

Kunnan järjestämä päiväkotihoito sisältää kaupungin päiväkodit ja ostosopimuspäiväkodit. Päiväkotihoito ja perhepäivähoito sisältävät osapäiväisen ja kokopäiväsen hoidon.

Kotihoidon tuki on tarkoitettu perheelle, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasten yksityisen hoidon tuki on tarkoitettu perheelle, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Tarkemmat lastenhoidon tuen määrittelyt löytyvät Kelan sivuilta.

Lasten päivähoito siirtyi vuodenvaihteessa 2012/2013 sosiaalivirastolta varhaiskasvatusvirastoon.

HUOM Aineistoa ei enää ylläpidetä. Vastaavat tiedot löytyvät Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu -aineistosta.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Varhaiskasvatus
Källa Helsingin kaupungin sosiaalivirasto / varhaiskasvatusvirasto, Kela, Tilastokeskus
Publicerad 01.11.2011
Uppdaterad 03.03.2017
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Tidsserien börjar 2011
Tidsserien slutar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin päivähoitotilastot. The maintainer of the dataset is Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala / Varhaiskasvatus and the original author is Helsingin kaupungin sosiaalivirasto / varhaiskasvatusvirasto, Kela, Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 11.04.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus