Land- och vattenområdet av Helsingfors - WFS gränssnitt

4.5.2020

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Aineisto sisältää Helsingin maa- ja vesialueet aluemuotoisina paikkatietokohteina. Maa-alueista on poistettu sillat ja pienet laiturit merialueelta ja lisätty ne vesimaskiin. Isot...

Källa: Helsingin maa- ja vesialueet

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Publicerad 04.05.2020
Koordinatsystem ETRS-GK25