Helsingfors kulturcentrals stöd 2010-. Data är också på svenska.

Tabellförteckning

 1. Verksamhetsbidrag för konst- och kulturinstitutioner
 2. Verksamhetsbidrag för kultur- och konstsamfund
 3. Produktionsbidrag
 4. Bidrag för stadskultur
 5. Internationellt resebidrag
 6. Utvecklingsbidragen
 7. Bidrag för Helsingforsmodellen
 8. Bidrag för inkluderande utvecklingsprojekt
 9. Extra bidrag till hyra
 10. Resurser allokerade för kvällsbruk av klassrum
 11. (Beviljande av) stöd med delegerad beslutanderätt från kultur- och biblioteksnämnden
 12. Konststipendier

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Yleiset kulttuuripalvelut
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/kulttuurin-avustukset
Publicerad 29.10.2015
Uppdaterad 08.06.2017
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2010
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors konst och kultur stöd. The maintainer of the dataset is Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Yleiset kulttuuripalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 20.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus