28.1.2020

Resursvyn är inte tillgänglig just nu. Klicka här för att läsa mer...

Ladda ner resurs


Från sammanfattningen av detta dataset

Helsingin korttelit -aineisto on muodostettu Kaupunkimittauspalveluiden ylläpitämistä kaavayksiköistä, joiden olotila on "Voimassa", sekä kuntarekisterin ominaisuustiedoista. Korttelit...

Källa: Helsingin korttelit

Mer information

Fält Värde
Format WFS
Publicerad 28.01.2020
Koordinatsystem ETRS-GK25