Ingångar och portar till byggnader i centrala Helsingfors

Datasetet består huvudsakligen av Helsingfors ingångar och portar, fotograferade och geopositionerade. Största delen av datasetet samlades in i omgångar sommaren 2020 och 2021, men uppgifterna har även uppdaterats med mindre ändringar kontinuerligt sedan början av 2020. Materialet innehåller geoposition, egenskaper och bilder på cirka 13 000 ingångar och 2 000 portar. Utöver position har adress- och tillträdeinformation för datapunkterna samlats in (rullstolstillgänglighet, offentlig / privat ingång, förekomst av dörrklocka / portkod, höjdbegränsningar för portar, etc.).

Datasetet har samlats in med smarttelefoner i gatumiljön och positioneringen av datapunkterna har justerats manuellt med hjälp av telefonens positionering och visuella fästpunkter i omgivningen. Uppgifterna beskriver situationen 2021-22 med en noggrannhet på cirka 2-3 meter. Data samlades in för mer exakt navigering för de sista metrarna för logistikbranschen, särskilt för att stödja de sista metrarnan navigeringsverktyg Gatesolve.

Uppgifterna är inte heltäckande inom något område, men för stadskärnan upp till främre Tölö och Berghäll har de flesta kvarteren kartlagts; utanför centrumområdet finns enskilda kartlagda områden.

Positions- och egenskapsuppgifter för ungefär hälften av datasetet har också exporterats till OpenStreetMap. Genom OpenStreetMap är informationen även tillgänglig t.ex. via HSL Reittiopas eller genom Digitransits geokodningstjänst.

Datasetet och bilder är publicerat under CC0-licensen; då datat används via OSM används ODbL-licensen.

Länkar till materialet:

Data och resurser

Mer information

Administratör Forum Virium Helsinki Oy
Administratörens webbplats https://forumvirium.fi/
Publicerad 23.05.2022
Länkar med ytterligare information
  1. https://olmap.org
  2. https://app.olmap.org/#/Notes/
  3. https://api.olmap.org/swagger-ui/
Grupper
Taggar
Områden
Licens CC0 1.0
How to reference Källa: Ingångar och portar till byggnader i centrala Helsingfors. The maintainer of the dataset is Forum Virium Helsinki Oy. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.06.2022 under the license CC0 1.0.

Licens

CC0 1.0
CC0-1.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus