Helsingin kaupungin päätösrajapinnasta voi hakea Helsingin kaupungin julkisia päätöstietoja rakenteisessa muodossa. Avoimena datana julkaistaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitetiedostoineen sekä viranhaltijapäätökset. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään (Ahjo) tallennetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) velvoittamat ja viranomaisen toiminnassaan tarvitsemat tiedot vireillä olevista ja jo ratkaistuista asioista. Kaikki toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset laaditaan Ahjossa. Ahjoa käyttävät kaikkien kaupungin hallintokuntien päätösten valmistelemiseen ja käsittelemiseen osallistuvat henkilöt kirjaajasta pöytäkirjanpitäjään.

Ahjoon ei kirjata asioita, jotka kirjataan muihin erityisrekistereihin, esimerkiksi terveydenhoidon tai päivähoidon järjestelmiin.

Helsingin kaupungin päätökset julkaistaan kaupungin www-sivuilla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens webbplats http://dev.hel.fi/paatokset
Publicerad 18.03.2013
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/Ahjo/OpenAhjo-tiedonvalitysrajapintaratkaisu.pdf
  2. https://dev.hel.fi/apis/openahjo/
  3. http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/paatostiedotteet/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingin kaupungin päätösrajapinta. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 05.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus