Fjärvärme behov MW tidserie i Helsingfors i 2016.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helen Oy
Administratörens webbplats https://www.helen.fi/
Publicerad 30.01.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.helen.fi/yritys/vastuullisuus/ajankohtaista/avoindata
Grupper
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 1.1.2016
Tidsserien slutar 31.12.2016
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Fjärvärme behov i Helsingfors. The maintainer of the dataset is Helen Oy. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus