Naturrutterna i Helsingfors och Tallinn

Citynature.eu erbjuder ett öppet REST API -gränsnitt, genom vilket man kan använda den information om naturrutterna i Helsingfors och Tallinn som finns på webbplatsen.

Webbplatsens innehåll i sin helhet kan inte användas via gränssnittet, men för varje objekt finns färdiga ruttförslag och ruttpunkter, som kan användas. Rutterna har olika teman (geologisk stig, naturstig för barn, fenomeninlärningskontroller som lämpar sig för undervisningsbruk etc.) som beskrivs i ruttpunkternas innehåll.

I samband med de bilder som fås via gränssnittet måste man i enlighet med upphovsrätten nämna fotografens namn.

Innehållet för objekten i Helsingfors finns på finska, svenska, engelska och estniska. Innehållet för objekten i Tallinn finns på finska, engelska, estniska och ryska.

Tekniska instruktioner

Platsernas gränssnitt finns på adressen: https://citynature.eu/api/wp/v2/places

För att få stadens platser i gränssnittet måste man ange parametern cityid, som är ifrågavarande stads ID. Exempelvis Helsingfors stads platser på finska fås med begäran: https://citynature.eu/api/wp/v2/places?cityid=5

Begäran till gränssnittet returnerar som svar:

 • platsens ID
 • platsens rubrik
 • platsens URL i tjänsten citynature.eu
 • platsens rutter
 • platsens ruttpunkter
 • beskrivningar av platsens ruttpunkter i html-form

Städernas gränssnitt

Städernas ID kan hämtas i gränssnittet https://citynature.eu/api/wp/v2/cities. För att få ID:t på rätt språk måste parametern lang anges i gränssnittet. Till exempel: https://citynature.eu/api/wp/v2/cities?lang=sv

Alternativen för lang-parametern är:

 • fi (finska)
 • en (engelska)
 • et (estniska)
 • sv (svenska)
 • ru (ryska)

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Administratörens webbplats http://www.citynature.eu/
Publicerad 08.06.2018
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. http://www.hel.fi/nattours
 2. https://citynature.eu/fi/kehittajille/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Naturrutterna i Helsingfors och Tallinn. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.01.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus