Espoon pääväyliltä on selvitetty pistepilven avulla ne kohdat, joissa liito-orava voisi lentää väylän yli. Lopputuloksena on joukko viivoja rasterimuodossa (tif, bittikartta). Tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25FIN (epsg:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000. Viivojen laskemisessa jokaiselle laserpisteelle on laskettu korkeus.

Kaikki yli 2 m korkeat puut on huomioitu, koska niihin voi lentää. Puiden ylä- ja alapäästä on poistettu 0,5 m. Puiden tasoeron ja liitomatkan suhde on 1:3, eli kun korkeusero puissa on 10 m, niin maksimi lentoetäisyys on 30 m.

Analyysissa ei ole huomioitu kaikkia maastoesteitä, kuten meluaitoja. Mahdolliset rakenteet on tarkistettava maastossa. Keilausaineisto on vuodelta 2013.

Data och resurser

Mer information

Administratör Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Publicerad 19.01.2016
Länkar med ytterligare information
  1. http://www.espoo.fi/fi-FI/Laser_korvasi_kumisaappaat_liitooravien_(81834)
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Espoon liito-oravien lentorataradat. The maintainer of the dataset is Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 29.10.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus