Espoon pääväyliltä on selvitetty pistepilven avulla ne kohdat, joissa liito-orava voisi lentää väylän yli. Lopputuloksena on joukko viivoja rasterimuodossa (tif, bittikartta). Tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25FIN (epsg:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000. Viivojen laskemisessa jokaiselle laserpisteelle on laskettu korkeus.

Kaikki yli 2 m korkeat puut on huomioitu, koska niihin voi lentää. Puiden ylä- ja alapäästä on poistettu 0,5 m. Puiden tasoeron ja liitomatkan suhde on 1:3, eli kun korkeusero puissa on 10 m, niin maksimi lentoetäisyys on 30 m.

Analyysissa ei ole huomioitu kaikkia maastoesteitä, kuten meluaitoja. Mahdolliset rakenteet on tarkistettava maastossa. Keilausaineisto on vuodelta 2013.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Julkaistu 19.01.2016
Lisätietoja
  1. http://www.espoo.fi/fi-FI/Laser_korvasi_kumisaappaat_liitooravien_(81834)
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Espoon liito-oravien lentorataradat. Aineiston ylläpitäjä on Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 22.10.2020 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus