HUOM Espoon kaupunki kehittää uutta tiedohallintajärjestelmäänsä, eikä enää päivitä näitä tietoja säännöllisesti. Mahdolliset tiedustelut uusimmasta tiedosta voi osoittaa asiakaspalveluun.

Ote Espoon kaupungin alueraportointijärjestelmästä. Excel-tiedostosta käy ilmi Espoon rakennuslupatilanne, kunnallistekniikan arvioidut ja toteutuneet kustannukset, rakentamisen määrä vuosittain, myönnetyt rakennusluvat, aloitetut rakennushankkeet ja kaavoituksen vaihe.

Tiivis kuvaus aineistosta (tarkempi kuvaus ja lyhenteet ovat aineiston kanssa samassa Excel-tiedostossa):

Espoon rakennuslupatilanne

Kussakin vaiheessa olevien rakennuslupien kappalemäärät pienalueittain 5 vuoden tarkasteluajalta. Ei sisällä hylättyjä rakennuslupia.

Espoon kunnallistekniikan arvioidut kustannukset

Mittarissa esitetään pienaluekohtaiset arvioidut kustannukset alueelta tunnistetuista rakentamishankkeista. Mittari kuvaa kunnallistekniikan rakentamisen sen hetkisen vaiheen mukaiset arvioidut kustannukset ja arvio tarkentuu vaiheiden edetessä. Summa sisältää kunnallistekniikan rakentamisen sekä katu- ja viherrakentamisen.

Espoon kunnallistekniikan toteutuneet kustannukset

Mittarissa esitetään kunnallistekniikan rakentamisen toteutuneet kustannukset kuluvalta ja neljältä edelliseltä vuodelta euroina pienalueittain. Summa sisältää kunnallistekniikan rakentamisen sekä, katu- ja viherrakentamisen. Osa hankkeista ulottuu useammalle pienalueelle, jolloin toteutuneet kustannukset kohdentuvat sille pienalueelle, jolla hankkeen pääosa sijaitsee.

Espoon rakentamisen määrä vuosittain

Pienalueen valmistuneiden rakennusten kerrosneliömetrien summat vuosikymmenittäin. Ennen 1960-lukua ja sen jälkeen. Asuinrakennukset ja muut rakennukset esitetään diagrammissa erikseen.

Espoon myönnetyt rakennusluvat

Myönnettyjen uudisrakennuslupien (A-luvat) mukaiset kerrosneliömäärät pienalueittain kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Luvat luokitellaan käyttötarkoituksen mukaisesti.

Espoon aloitetut rakennushankkeet

Espoossa voimassa olevien aloitettujen rakennushankkeiden kerrosneliömetri, k-m2 määrä. Eri pienalueella neliömäärät on jaettu eri rakennustyyppeihin.

Espoon kaavoituksen vaihe

Vireillä olevien kaava-alueiden (kaavanumero) kaavatilanne.

Data och resurser

Mer information

Administratör Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen esikunta
Publicerad 31.10.2013
Uppdateringsfrekvens
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Espoon kaupungin alueraportointi. The maintainer of the dataset is Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen esikunta. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 24.06.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus