Geoenergiakartta kuvaa maa- ja kallioperän soveltuvuutta geoenergian tuotantoon. Kartta pohjautuu Espoon kaupungin maaperäkarttoihin, Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperätietoihin, maanmittauslaitoksen kartta-aineistoihin sekä geologin näiden pohjalta tekemään tulkintaan.

Geoenergiakartta on tehty yhteistyössä SITO:n kanssa.

Ladattavan aineiston sisältö

  • Raportti aineiston luomisesta (pdf)
  • Geoenergiakartta (GeoTIFF)

Geoenergiakartta on käytettävissä Espoon kaupungin WMS-rajapinnan kautta. Se on nähtävissä myös Espoon karttapalvelussa.

Data och resurser

Mer information

Administratör Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
Publicerad 23.10.2012
Länkar med ytterligare information
  1. http://kartat.espoo.fi/
  2. http://energiatieto.wordpress.com/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Espoon geoenergiakartta. The maintainer of the dataset is Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.07.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus