Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2020-2021

Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020 och 2021 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in materialet i kommunerna i Helsingforsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis) under våren 2021 och 2022 som en del av Helsingforsregionens uppföljningsarbete för MBT-avtalet.

Mer detaljerade informationsbeskrivningar av materialet (på finska)

Gränssnittets adress: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Källa Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto
Publicerad 24.08.2021
Uppdaterad 06.06.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/4_Rakennettu_ymp_ja_maankaytto/MAL/Asumisen_kerrosala/2020-2021/MAL_Metatiedot_Kaavat_ja_rakennukset_2020_2021.pdf
  2. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
Grupper
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2020
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2020-2021. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 03.06.2023 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus