Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2012-2015

Materialet omfattar godkända, giltiga och föreslagna detaljplaner i Helsingforsregionen under åren 2012–2015 i geodataformat.

Helsingforsregionens Miljötjänster har samlat in geodatamaterial från 14 kommuner i Helsingforsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby, Vichtis), som har använts i uppföljningen av att målen för Helsingforsregionens Markanvändning, Boende och Trafiks avsiktsförklaring 2012-2015 förverkligas.

Materialen innehåller geodata om detaljplaneringen. Uppgifterna har samlats in per kalenderår för åren 2012-2015. Materialen från detaljplanerna inkluderar planavgränsningar som områdesgeometrier vid olika skeden i detaljplanerna.

Detaljplanerna beskriver endast sådana detaljplaner som har omfattat våningsyta planerad för boende. Öppna data har tagits fram på basen av uppföljningsdata och öppnades sommaren 2016. Materialet uppdateras inte.

Egenskaper

 • Objektets unika ID
 • Namn på kommunen där objektet finns
 • Objektets planbeteckning
 • Planens namn
 • År för godkännande av objektet
 • År när objektet trädde i kraft
 • Godkännandeår när förslaget görs tillgängligt
 • Höghusens nya våningsyta som anges i planen
 • Rad- och kedjehusens nya våningsyta som anges i planen
 • Småhusens nya våningsyta som anges i planen
 • Total nettovåningsyta, det vill säga den totala nya våningsytan planerad för boende som anges i planen
 • Total bruttovåningsyta, det vill säga våningsytan planerad för boende som anges i planen
 • Ja, om godkännandebeslutet har överklagats. Nej, om ingen har överklagat. Det finns ingen information för 2012: inga uppgifter.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25.

Våningsytan är kvadratmeter, k-m².

Kvalitetsuppgifter: Skillnaden mellan de siffror som redovisas i egenskaperna och de siffror som rapporteras i Helsingforsregionens MBT-övervakning är mycket liten eller obefintlig.

Copyright © Helsingforsregionens kommuner, HRM och Nylands förbund

Informationsbeskrivningar (på finska)

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, kartlager: hyvaksytyt_asemakaavat_mal_2012_15, lainvoimaistuneet_asemakaavat_mal_2012_15 och ehdotetut_kaavat_mal_2012_15

Data och resurser

Mer information

Förvaltare Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Källa Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto
Publicerad 05.01.2017
Uppdaterad 05.01.2017
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
Kategorier
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2012
Tidsserien slutar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2012-2015. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.06.2024 under the license Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus