Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015

Aineisto sisältää hyväksytyt, lainvoimaistuneet ja ehdotetut asemakaavat Helsingin seudulla vuosina 2012-2015 paikkatietomuodossa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on kerännyt Helsingin seudun 14 kunnasta (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti) paikkatietoaineistoja, joita on hyödynnetty Helsingin seudun Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2012-2015 tavoitteiden toteutumisen seurannassa.

Aineistot sisältävät paikkatietoa asemakaavoituksesta. Aineisto on kerätty kalenterivuosittain vuosilta 2012-2015. Asemakaava-aineistot sisältävät asemakaavarajaukset aluegeometrioina kaavavaiheittain.

Asemakaavakohteissa kuvataan vain sellaiset asemakaavat, joissa on ollut mukana asumisen kerrosalaa. Avoin data on tuotettu seuranta-aineistojen pohjalta ja avattu kesällä 2016. Aineistoa ei päivitetä.

Ominaisuustiedot

 • ID: Kohteen yksilöivä tunniste
 • Kunta: Kohteen sijaintikunnan nimi
 • Kaavatun: Kohteen kaavatunnus
 • Kaavanimi: Kaavan nimi
 • Hyväksymis: Kohteen hyväksymisvuosi
 • Lainvoim: Kohteen lainvoimaistumisvuosi
 • Nähtäville: Ehdotuksen nähtäville asettamisen hyväksymisvuosi
 • Netto_AK: Kaavassa osoitettu uusi kerrostalojen kerrosala
 • Netto_AP: Kaavassa osoitettu uusi rivi- ja ketjutalojen kerrosala
 • Netto_AO: Kaavassa osoitettu uusi erillispientalojen kerrosala
 • Netto_kerr: Netto_kerrosala_yhteensä eli kaavassa osoitettu uusi asuinkerrosala yhteensä
 • Brutto_ker: Brutto_kerrosala_yhteensä eli kaavassa osoitettu asuinkerrosala
 • Valitus: Kyllä, jos hyväksymispäätöksestä on valitettu. Ei, jos ei ole valitettu. Vuodelta 2012 tietoa ei ole: ei tietoa.

Aineistojen koordinaatisto on ETRS-GK25.

Kerrosala on kerrosneliömetriä, k-m².

Laatutiedot: Ominaisuustiedoissa esitettyjen lukujen erotus Helsingin seudun MAL-seurannassa raportoituihin lukuihin on hyvin vähäinen tai olematon.

Copyright © Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto

Tietokuvaukset: Helsinginseudun_uudet_asemakaavat_metatiedot.docx

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot: hyvaksytyt_asemakaavat_mal_2012_15, lainvoimaistuneet__asemakaavat_mal_2012_15 ja ehdotetut_kaavat_mal_2012_15

Ohje WFS-rajapinnan käyttöön: https://kartta.hel.fi/avoindata/dokumentit/Ohje_WFS_haku_ulkoverkko.pdf

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Källa Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto
Publicerad 05.01.2017
Uppdaterad 05.01.2017
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsserien börjar 2012
Tidsserien slutar 2015
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY and the original author is Helsingin seudun kunnat, HSY ja Uudenmaan liitto. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 13.05.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus