I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors

I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Administratörens webbplats http://kartta.hel.fi/avoindata
Källa Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Asemakaavoitus
Publicerad 10.09.2019
Uppdaterad 02.10.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=199
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=257
Grupper
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut and the original author is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Asemakaavoitus. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.06.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus