Aktivitetsflöde - Befolkning i Helsingfors i 2004- efter födelseort, kön och ålder