Helsingin kaupunginmuseon Aarteeni Helsingissä -kyselyssä pyydettiin vastaajia nimeämään paikkoja, jotka kuuluvat helsinkiläiseen kulttuuriympäristöön. "Megatrendeiksi" aineistossa nousivat historia, luonto ja meri.

Kysely oli avoinna 1.6.–31.8.2021. Yksittäisiä kohteita nimettiin noin 300 ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 1072 henkilöä.

Kyselyn kaikki kysymykset ovat nähtävissä tästä linkistä, ja vastauksista julkaistaan vastaukset kysymyksiin 1, 2 ja 3.

Kysely toteutettiin osana Helsingin kulttuuriympäristöohjelman laadintaan kuuluvaa tiedonkeruuta. Ohjelmaa tehdään asukkaiden yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä, ja samalla kootaan yhteen tietoa, joka selittää helsinkiläisten ympäristöjen kehityshistoriaa ja alueiden identiteettiä.

Kyselyn vastaukset julkaistaan tietosuojasyistä ilman taustamuuttujia.

Julkaistavista vastauksista on poistettu myös nimiä, tarkkoja osoitteita, vuosilukuja tai lauseita, jotka voisivat mahdollistaa vastaajan tunnistamisen. Poistetut kohdat ilmoitetaan merkinnällä [Poistettu]. Tunnistamisen mahdollistavia vuosilukuja on muokattu vuosikymmenen tasolle, esim. tarkasti kerrotusta vuodesta 1998 on tullut 199X. Vastaukset julkaistaan muilta osin.

Lisäksi kahdesta vastauksesta on poistettu rasistiseksi ymmärrettävä lause. Nämäkin vastaukset julkaistaan muilta osin.

Kyselystä on julkaistu laajempi raportti 4.11.2021. Tutustu raporttiin tästä linkistä.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunki / kulttuuri ja vapaa-aika
Publicerad 04.11.2021
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/dokumentit/Aarteeni_Helsingissa_suomi_kyselyn_kysymykset.pdf
  2. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/aarteeni-helsingissa-kyselyn-tulokset-kertovat-helsinkilaisten-suhteesta-kulttuuriperintoon
  3. https://www.hel.fi//static/liitteet-2019/KuVa/julkaisut/aarteeni-helsingissa-loppuraportti.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Mina skatter i Helsingfors undersökning. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunki / kulttuuri ja vapaa-aika. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 09.12.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus