Pääkaupunkiseudun 4D-väestökehitys

Logica - Julkaistu 28.11.2017 - Päivitetty 11.12.2017
  1. 2017-11-28-114319.7302514d-vaestokehitys.png

Visualisoinnit kuvaavat pääkaupunkiseudun väestökasvua kolmi- tai siis jopa neliulotteisesti. Käyttäjä voi liikkua selaimessaan kolmiulotteisella karttapohjalla interaktiivisesti ja valita vapaasti esim. katselukulman. Väestömuutoksen trendin kehittymistä voi tarkastella eri vuosina (2000-2021) aikavalintaliukusäätimellä.

Visualisoinnissa on hyödynnetty Google Earth -teknologiaa, joka mahdollistaa esitetyn kaltaisten ilmiöiden ja tilastollisten aineistojen tarkastelun ja visualisoinnin vuorovaikutteisesti kolmiuloitteisessa maailmassa. Visualisointi auttaa hahmottamaan paremmin alueellisia eroja, alueellisia keskittymiä ja voi toimia päätöksenteon ja suunnittelun apuvälineenä.

Käytetyt datat

comments powered by Disqus