Helsingin tilastollisen vuosikirjan elinkeinotoimintaa käsittelevä osio.

Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot

 • Työpaikat (Helsingissä työssä käyvät) toimialoittain
 • Työpaikat (Helsingissä työssä käyvät) toimialan mukaan piireittäin
 • Työpaikat toimialan mukaan
 • Yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto toimialan mukaan Helsingissä
 • Vireille pannut konkurssit toimialoittain 2009–
 • Aloitetut rakennukset 1980–
 • Rakennuskanta ja valmistuneet rakennukset suurpiireittäin
 • Valmistuneiden rakennusten kerrosala rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan 1980–

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Lähde Tilastokeskus, Helsingin kaupunginkanslia
Julkaistu 22.01.2016
Päivitetty 22.02.2022
Päivitystiheys
Lisätietoja
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsinki: Elinkeinotoiminta. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto ja alkuperäinen tekijä Tilastokeskus, Helsingin kaupunginkanslia. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 05.12.2022 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus