Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren
 • Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren distriktsvis
 • Arbetstillfällen efter näringsgren
 • Antal företag samt deras anställda och omsättning näringsgrensvis i Helsingfors
 • Anhängiggjorda konkurser näringsgrensvis
 • Påbörjade byggen
 • Byggnadsbeståndet och färdigställda byggnader stordistriktsvis
 • Färdigställda byggnaders våningsyta enligt bruksändamål

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Administratörens webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Källa Tilastokeskus, Helsingin kaupunginkanslia
Publicerad 22.01.2016
Uppdaterad 22.02.2022
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
 4. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_12_31_tilastollinen_vuosikirja_2020.pdf
 5. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_12_22_Tilastollinen_vuosikirja_2021.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Områden
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Helsingfors: Näringsverksamheten. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto and the original author is Tilastokeskus, Helsingin kaupunginkanslia. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 26.11.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus