Helsingin kaupungin ympäristötilinpito

Helsingin kaupungin ympäristötilinpito on osa kaupungin ympäristöraporttia. Siinä kuvataan kaupungin tuotot, kulut ja investoinnit, jotka ovat syntyneet ensisijaisesti ympäristönsuojelullisista syistä. Ympäristötilinpitoon kuuluvien tuottojen, kulujen ja investointien kuvausta päivitetään vuosittain yhteistyössä Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) kesken. Ympäristötilinpito raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle päätöksenteon tueksi osana ympäristöraporttia. Ympäristöraportti löytyy osoitteesta julkaisut.hel.fi. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasioiden hallinnan tiimin kokoamaan ympäristötilinpitoon ovat tuottaneet tietoja kaikki kaupungin neljä toimialaa, viisi liikelaitosta, kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto.

Aineiston alaluokkien tarkemmat kuvaukset

Tiedot päivitetään raportoitavan vuoden tietojen osalta seuraavan vuoden syyskuussa. Tiedot alkavat vuodesta 2013.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Lähde Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Julkaistu 20.05.2015
Päivitetty 11.09.2023
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://www.hel.fi/static/avoindata/kymp/Ymparistotilinpidon_alaluokkien_tarkemmat_kuvaukset.pdf
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2013
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin ympäristötilinpito. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut ja alkuperäinen tekijä Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.09.2023 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus