Asuntokuntien tulot ja verotus Helsingissä alueittain 1993-

Asuntokuntien tulot Helsingissä alueittain vuodesta 1993 alkaen. Sisältää tietoja asuntokuntien valtionveronalaisista tuloista, ansiotuloista valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa verotettavista tuloista (euroa) vuoden viimeisenä päivänä.

Taulukon loppuun tulostettu 'Muut' sisältää tapaukset, jotka eivät kuulu mihinkään osa-alueeseen tai koordinaatit puuttuvat tai ovat virheelliset.

Valtionveronalaiset tulot

Valtionveronalaiset tulot jaetaan tulolähteen mukaan seuraaviin ryhmiin:

  1. palkkatulot: ennakonkannonalaiset palkkatulot, merityötulo, työnantajan maksamat kustannusten korvaukset, rakennusalan lomapalkka, reserviläispalkka, Suomessa verotettu ulkomaan tulo, hankintatyön arvo metsätaloudessa, hankintatyön arvo yhtymästä sekä lunastukset, palvelurahat yms. ennakonkannon alaiset tulot
  2. yrittäjätulot: maatilatalouden ansio- ja pääomatulot, elinkeinotoiminnan ansio- ja pääomatulot sekä tulot yhtymästä
  3. muut valtionveronalaiset tulot: muut ansiotulot, eläketulot, työttömyysturvaetuudet sekä muut sosiaaliturvaetuudet

Valtionveronalaisia tuloja eivät ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, ulkomailta saadut palkkatulot, jos työskentely ulkomailla on kestänyt vähintään puoli vuotta, osa julkiselta sektorilta saaduista sosiaaliturvaetuuksista sekä verovapaat korkotulot.

Ansiotulot

Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja palkkatuloista.

Ansiotulot valtionverotuksessa tai kunnallisveronalaiset tulot

Valtioverotuksen verotettava ansiotulo on ansiotulon määrä, josta on vähennetty luonnolliset vähennykset, valtionverotuksessa tehtävät vähennykset sekä aikaisemmilta vuosilta vahvistetut ansiotulolajin tappiot. (lähde: Verotilasto 2010)

Tilasto sisältää tiedon kunnallisveronalaisista tuloista vuosien 1993-1995 osalta. Vuodesta 1996 lähtien kunnallisveronalaiset tulot ovat olleet yhtä kuin ansiotulot valtionverotuksessa.

Kunnallisverotuksessa verotettava tulo

Kunnallisverotuksen verotettava tulo lasketaan vähentämällä tulosta luonnolliset vähennykset, kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset sekä aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut ansiotulolajin tappiot. (lähde: Verotilasto 2010)

Tilasto sisältää kunnallisverotuksessa verotettava tulo -tiedon vuodesta 2001 lähtien.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.aluesarjat.fi
Lähde Tilastokeskus
Julkaistu 10.12.2010
Päivitetty 09.11.2023
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 1993
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Asuntokuntien tulot ja verotus Helsingissä alueittain 1993-. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitieto ja alkuperäinen tekijä Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 2023-12-06 18:31:21.673958 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus