Muutoshistoria - Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.1998-