About - Helsingin seudun ympäristöpalvelut - Organisations

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ​​​-kuntayhtymä on julkinen ympäristöalan toimija. HSY aloitti toiminnan 1.1.2010. HSY muodostettiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan vesilaitoksista sekä YTV:n jätehuollosta ja seutu- ja ym​päristötiedosta. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa.

HSY:n perustehtävä on tuottaa ja​ järjestää​ korkealaatuisia vesi- ja jätehuoltopalveluita sekä ajantasaista seudullista tietoa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti​​​.

Organization hierarchy