From the dataset abstract

Vantaan kaupungin tietojärjestelmäluetteloon on kuvattu viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) edellyttämänä kaupungin tietojärjestelmät. Avattaviksi...

Source: Vantaan kaupungin tietojärjestelmäluettelo

Additional information

Field Value
Format XLSX