Vantaan kaupungin tietojärjestelmäluetteloon on kuvattu viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) edellyttämänä kaupungin tietojärjestelmät. Avattaviksi tietojärjestelmäluettelon tiedoiksi on valittu tietoturvasyyt huomioiden seuraavat tiedot:

  • Sovellustyyppi
  • Käyttötarkoitus
  • Omistava toimiala

Vantaan suun terveydenhuolto, Vantaan työterveys ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ovat liikelaitoksia ja Vantti on kaupungin omistama yhtiö.

Lähde: Vantaan tietojärjestelmät, 23.8.2018

Data and Resources

Additional information

Administrator Vantaan kaupunki / Henkilöstö ja konsernipalvelut
Published 01.04.2016
Updated 24.08.2018
Categories
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: City of Vantaa information systems register. The maintainer of the dataset is Vantaan kaupunki / Henkilöstö ja konsernipalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 25.05.2022 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus