28.2.2022

Aineistossa on joitakin Helsingin ulkopuolelle jääviä pisteitä. Taulukkomuotoisessa aineistossa on joitain osoitteettomia pysäköintivirheitä; niitä ei ole paikkatietoaineistossa.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Paikkatietoaineisto on geokoodattu QGIS Digitransit Geocoding -lisäosalla. Geokoodauksessa on käytetty muuten oletusasetuksia, paitsi kohtaan "Haettavien sijaintien määrä (voi vaikuttaa tulosten tarkkuuteen)" on valittu korkein ja tarkin mahdollinen arvo 40. Lisäosan asetukseen "Osoitekenttien nimet pilkuin eroteltuna listana" on käytetty CSV-tiedoston kenttiä: Osoite, Kunta, Kaupunginosa, Kaupunginosa_sv.

Lisätietoa lisäosasta tästä linkistä: https://github.com/GispoCoding/QGISDigitransitGeocoding

Additional information

Field Value
Format SHP
Size 15.49 MB
Published 28.02.2022
Coordinate system ETRS-GK25
Time series starts 2021-01-01
Time series ends 2021-12-31
Time series accuracy