Helsingin pyöräväylien ongelmakohdekyselyn vastaukset

Helsingin kaupunki teetti keväällä 2020 asukaskyselyn pyöräväylien ongelmakohteista. Karttakyselyllä haluttiin selvittää asukkaiden näkemyksiä puuttuvista ja huonolaatuisista pyöräteistä sekä ongelmallisista risteyksistä. Kyselyn tuloksia käytetään pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelman laatimiseen.

Kysely oli auki 23.3.-26.4.2020. Kysely toteutettiin karttakyselynä Maptionnaire-alustalla Ramboll Finland Oy:n toimesta.

Aineiston koordinaatisto on WGS84.

Vastaukset on anonymisoitu. Lisäksi avoimet vastaukset on poistettu kokonaan anonymiteetin turvaamiseksi.

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Administrator's webpage https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Published 22.06.2020
More information
  1. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-17-20.pdf
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Helsingin pyöräväylien ongelmakohdekyselyn vastaukset. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 22.01.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus