Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Helsingin pyöräväylien ongelmakohdekyselyn vastaukset

Helsingin kaupunki teetti keväällä 2020 asukaskyselyn pyöräväylien ongelmakohteista. Karttakyselyllä haluttiin selvittää asukkaiden näkemyksiä puuttuvista ja huonolaatuisista pyöräteistä sekä ongelmallisista risteyksistä. Kyselyn tuloksia käytetään pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelman laatimiseen.

Kysely oli auki 23.3.-26.4.2020. Kysely toteutettiin karttakyselynä Maptionnaire-alustalla Ramboll Finland Oy:n toimesta.

Aineiston koordinaatisto on WGS84.

Vastaukset on anonymisoitu. Lisäksi avoimet vastaukset on poistettu kokonaan anonymiteetin turvaamiseksi.

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Administrator's webpage https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Published 22.06.2020
More information
  1. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-17-20.pdf
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Helsingin pyöräväylien ongelmakohdekyselyn vastaukset. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 14.07.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus