District division of the City of Helsinki - 1995-2021 (MapInfo)

15.1.2021

Helsingin piirijakorajat 1995-2021 -aineisto sisältää Helsingin kaupungin piirijakoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset vuosilta 1995-2021. Vuosien 1995-2000 osalta aineistosta puuttuu pienalueiden rajat. Julkaisun tietolähteenä on HSY:n tuottama Seutu-CD sekä siinä julkaistu Seutukartta.

Oheisessa Excel-tiedostossa on Helsingin vuoden 2016 aluejaot, jossa on kaikki aluetasot. Tiedostossa on Seutukartan aluekoodit, Helsingin virallinen aluenimistö sekä Tilastokeskuksen aineistoissaan käyttämä koodi+nimi. Toisena aineistona on omilla välilehdillään osa-alueiden ja pienalueiden postialuekoodit. Varsinkaan osa-alueet eivät mene kaikilla alueilla täsmällisesti postialueiden sisään (ks. kartta).

Additional information

Field Value
Format TAB
Size 13.7 MB
Updated 15.01.2021
Coordinate system ETRS-GK25
Time series starts 1995
Time series accuracy