Aineisto sisältää Helsingin maa- ja vesialueet aluemuotoisina paikkatietokohteina. Maa-alueista on poistettu sillat ja pienet laiturit merialueelta ja lisätty ne vesimaskiin. Isot laiturit on luokiteltu maa-alueeksi: laituri lasketaan maa-alueeksi, kun sen ympärillä kulkee tukimuuri. Silloin myös rantaviiva kiertää laiturin ympäri. Pienempiä vesistökohteita ei ole toistaiseksi käsitelty, ja niiden osalta vesimaski ei ole yhteneväinen.

Aineisto muodostuu automaattisesti kiinteistö- ja kantakartan aineistoista. Aineisto on kokeellinen, joten pienet muodostusvirheet ovat mahdollisia.

Tarjolla on myös virallisilla aluejaoilla (kaupunginosat, piirijako pl. pienalueet) leikattu vastaava aineisto, jota voi käyttää mm. tilastojen esittämiseen. Leikkauksessa on käytetty yleistettyä maa-aineistoa (pienet saaret ja vedet on poistettu aineistosta). Lisäksi rajapintapalvelussa on saatavissa tasot pelkistä maa-alueista per aluejako (kannattaa käyttää maa- ja vesialueperusaineiston yksinkertaistetun vesimaskin kanssa).

Aineisto jakaantuu seuraaviin tasoihin:

 • manneralue (sis. kaikki vesialueet)
 • maa-alue yleistetty (vain suurimmat vesialueet ja alle 500m^2 saaret poistettu)
 • merialue
 • saaret
 • muu_vesisto
 • vesialue yleistetty (merialue ja suurimmat muut vesialueet; sisältää saaret, jotka yli 500m^2)

Aineisto on myös ladattavissa useissa eri formaateissa, mm.: JSON, KML, GIF, Tiff, GeoTiff, JPEG, PNG, CSV, Esri Shape. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyllä.

HUOM! Aineistot ovat geometrisilta ominaisuuksiltaan raskaita ja niiden WFS-lataus saattaa esim. GML-muodossa vanhempiin QGIS-versioihin kestää / lataus saattaa keskeytyä nettiyhteyden nopeudesta ym. riippuen. Nopeampaa on käyttää aineistoa suoraan tiedostomuodossa rajapinnasta ladattuna. Esimerkiksi kaikki aluejaot rajapinnasta shapena. WMS-latauksessa ei pitäisi ilmetä ongelmia.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

WFS-tasot

 • Maavesi_kaikki_aluejaot
 • Maavesi_kaupunginosat
 • Maavesi_maa_alueet_yleistetty
 • Maavesi_manner
 • Maavesi_merialue
 • Maavesi_muut_vesialueet
 • Maavesi_osa_alueet
 • Maavesi_peruspiirit
 • Maavesi_saaret
 • Maavesi_suurpiirit
 • Maavesi_vesialue_yleistetty

WMS-tasot

 • Maavesi_maa_alueet_yleistetty
 • Maavesi_manner
 • Maavesi_merialue
 • Maavesi_muut_vesialueet
 • Maavesi_saaret
 • Maavesi_vesialue_yleistetty
 • Maavesi_alueet
 • Maavesi_alueet_yleistetty

Kaikkien Maavesi-alkuisten tasojen ominaisuustiedot

 • tietopalvelu_id (int): Aineiston id. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • tyyppi (string): Perusaineistossa: alueen tyyppi, esim. merialue, manneralue. Aluejaoilla: maa-alue tai vesialue.
 • aluejako (string): Aluejaon tyyppi (vain aluejakotasot).
 • tunnus (string): Aluejaon tunnus (vain aluejakotasot).
 • nimi_fi (string): Aluejaon nimi suomeksi (vain aluejakotasot).
 • nimi_se (string): Aluejaon nimi ruotsiksi (vain aluejakotasot).
 • pa (float): Pinta-ala. Prosessi laskettu tieto, ei virallinen pinta-ala (vain aluejakotasot).
 • datanomistaja (string): Datan omistaja.
 • paivitetty_tietopalveluun (date): Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd).
 • geom (geometry): Kohteen geometria.

Ylläpitäjä: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, Kaupunkimittauspalvelut

Data and Resources

Additional information

Administrator Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Administrator's webpage http://kartta.hel.fi/avoindata
Published 04.05.2020
Update frequency
More information
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=430
 2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=431
Categories
Collections
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Land and water areas of Helsinki. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 19.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus