Helsinki Espoo Site logo Vantaa Kauniainen
Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Lidar datasets of the city of Helsinki

Helsingin laserkeilausaineistot on sarja laserpistepilviä, jotka kattavat koko kaupungin alueen. Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto.

Laserkeilausaineistoa voidaan hyödyntää mm. maastomallien muodostamisessa, korkeuskäyrien tuottamisessa, kaavoituksessa sekä luonnonympäristön muutosta seuraavissa tutkimuksissa.

Helsingin laserkeilausaineistot julkaistaan LAZ-tiedostoina ruuduttain ETRS-GK25-lehtijaossa. Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK25 (EPSG:3879) ja korkeusjärjestelmä N2000.

Aineistosta julkaistaan kaksi eri versiota, "kaikki pisteet" sisältävä versio sekä "maanpinta", joka sisältää pelkästään maanpintaa kuvaavat pisteet.

Aineiston tarkempi kuvaus:

Aineisto on ladattavissa Helsingin karttapalvelussa.

Data and Resources

Tags

Additional Info

Groups
Geographical Coverage
Links to pages with more information about the data
  1. https://kartta.hel.fi/avoindata/aineistot/2017-03_Laserpisteet_kuvaus.pdf
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/?id=84
Maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Maintainer Website https://kartta.hel.fi/avoindata
Published 06.03.2017
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Lidar datasets of the city of Helsinki. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut and the original author is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 17.07.2018 using the license Creative Commons Attribution 4.0.

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus