Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005-

Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet vuodesta 2005 alkaen.

Gini-kerroin Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.

Perusjoukko Alueet, joilla on vähintään 100 asuntokuntaa. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto. Tulonsaajilla ei ole ikärajoja. Kaikki tulonsaajat otetaan mukaan perusjoukkoon (ei jätetä pois esim. poikkeuksellisen suurituloisia).

Asuntokunta-aineistossa ei ole laitoshoidossa, asunnottomina tai tietymättömissä olevia henkilöitä eikä niitä, joiden kotikunta on pysyvästi ulkomaat. Muita ulkomailla asuvia ei pystytä luotettavasti erittelemään. Tilastovuoden aikana kuolleiden henkilöiden tiedot eivät ole mukana. Tästä seuraa, että kuolleiden henkilöiden (mm. valtionveronalaisten) tulojen tilastovuoden kertymä ei näy ko. asuntokunnan tiedoissa.

Valtionvaraiset tulot yhteensä asuntokunnalla Euromääräiset valtionveronalaiset tulot yhteensä asuntokunnalla.

Asuntokunnan kulutusyksiköt Eurostatin suosittama OECD:n ns. muunnettu kulutusyksikköasteikko, jossa asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 (eli muut 14+ vuotiaat), lapset saavat painon 0,3 (0-13-vuotiaat).

Asuntokunnan käyttötulo Käytettävissä oleva rahatulo, tiedot euroa, viety vuosille 2005-. Käytettävissä olevat rahatulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.

Ekvivalentti tulo Asuntokunnan tulot jaettuna asuntokunnan kulutusyksiköiden määrällä.

Nollatuloiset asuntokunnat Lähtöaineisto sisältää myös sellaisia asuntokuntia, joiden valtionveronalaisten tulojen määrä on 0 euroa.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.aluesarjat.fi
Lähde Tilastokeskus
Julkaistu 25.02.2016
Päivitystiheys
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2005
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- . Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot ja alkuperäinen tekijä Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 07.12.2021 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus