Helsingissä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat, vakavuusasteet ja onnettomuuslajit vuodesta 2000 alkaen.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu pitää yllä liikenneonnettomuusrekisteriä ensisijassa liikennesuunnittelua varten. Onnettomuusrekisteri perustuu poliisilta saatuihin tietoihin. Tiedot ovat täysin kattavia vain kuolemantapausten osalta. Aineistossa on puutteita mm. onnettomuusvahinkojen, lievien henkilövahinkojen sekä erityisesti jalankulkija-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksien osalta.

Muuttujat

  • vakav_a = vakavuusaste, (1 = omaisuusvahinko, 2 = loukkaantumiseen johtanut, 3 = kuolemaan johtanut)
  • POHJ_ETRS = Pohjoiskoordinaatti ETRS-GK25-järjestelmässä
  • ITA_ETRS = Itäkoordinaatti ETRS-GK25-järjestelmässä
  • vv = vuosi
  • laji = onnettomuuslaji heikoimman osallisen mukaan, (jk = jalankulkijaonnettomuus, pp = polkupyöräonnettomuus, mp = mopo/moottoripyöräonnettomuus, ma = moottoriajoneuvo-onnettomuus)

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG 3879).

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Ylläpitäjän verkkosivusto https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Julkaistu 14.12.2011
Päivitetty 08.11.2023
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. https://kaupunkitieto.hel.fi/fi/liikenne/liikenneonnettomuudet
Kategoriat
Avainsanat
Alueet
Aikasarja alkaa 2000
Aikasarjan tarkkuus
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Liikenneonnettomuudet Helsingissä . Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 22.06.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus