Helsingissä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikat, vakavuusasteet ja onnettomuuslajit vuodesta 2000 alkaen.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu pitää yllä liikenneonnettomuusrekisteriä ensisijassa liikennesuunnittelua varten. Onnettomuusrekisteri perustuu poliisilta saatuihin tietoihin. Tiedot ovat täysin kattavia vain kuolemantapausten osalta. Aineistossa on puutteita mm. onnettomuusvahinkojen, lievien henkilövahinkojen sekä erityisesti jalankulkija-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksien osalta.

Muuttujat

  • vakav_a = vakavuusaste, (1 = omaisuusvahinko, 2 = loukkaantumiseen johtanut, 3 = kuolemaan johtanut)
  • POHJ_ETRS = Pohjoiskoordinaatti ETRS-GK25-järjestelmässä
  • ITA_ETRS = Itäkoordinaatti ETRS-GK25-järjestelmässä
  • vv = vuosi
  • laji = onnettomuuslaji heikoimman osallisen mukaan, (jk = jalankulkijaonnettomuus, pp = polkupyöräonnettomuus, mp = mopo/moottoripyöräonnettomuus, ma = moottoriajoneuvo-onnettomuus)

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG 3879).

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Publicerad 14.12.2011
Uppdaterad 15.12.2020
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/liikenneonnettomuudet/
Grupper
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2000
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Trafikolyckor i Helsingfors. The maintainer of the dataset is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Liikenne- ja katusuunnittelu. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 16.09.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus