HUOM (12/2023): OpenAhjo ei ole tuotantopalvelu, joten sen tietojen ajantasaisuutta tai saatavuutta ei voida taata.

Helsingin kaupungin päätösrajapinnasta voi hakea Helsingin kaupungin julkisia päätöstietoja rakenteisessa muodossa. Avoimena datana julkaistaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitetiedostoineen sekä viranhaltijapäätökset. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään (Ahjo) tallennetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) velvoittamat ja viranomaisen toiminnassaan tarvitsemat tiedot vireillä olevista ja jo ratkaistuista asioista. Kaikki toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset laaditaan Ahjossa. Ahjoa käyttävät kaikkien kaupungin hallintokuntien päätösten valmistelemiseen ja käsittelemiseen osallistuvat henkilöt kirjaajasta pöytäkirjanpitäjään.

Ahjoon ei kirjata asioita, jotka kirjataan muihin erityisrekistereihin, esimerkiksi terveydenhoidon tai päivähoidon järjestelmiin.

Helsingin kaupungin päätökset julkaistaan kaupungin www-sivuilla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunginkanslia
Ylläpitäjän verkkosivusto http://dev.hel.fi/paatokset
Julkaistu 18.03.2013
Päivitystiheys
Lisätietoja
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/Ahjo/OpenAhjo-tiedonvalitysrajapintaratkaisu.pdf
  2. https://dev.hel.fi/apis/openahjo/
  3. http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/paatostiedotteet/
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin päätösrajapinta. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunginkanslia. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 28.02.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus