Fem år fyllda för Huvudstadsregionens pionjär i öppna data

Städernas upphandlingar, historiska flygfoton och postnummerområdena i Huvudstadsregionen hör till den mest nedladdade öppendatan från Helsinki Region Infoshare.

Foto.
Fritid-hackathon i juni 2015.

Allra mest har Helsingfors stads upphandlingarladdats ned, visar femårsjubilerande Helsinki Region Infoshare HRI:s statistik. Där ingår alla de tiotusentals årliga anskaffningarna, allt från kontorsmaterial för under en euro till stadens halvmiljardsandel av HNS sjukvård. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer delar numera ut alla sina upphandlingsdata på HRI.

Webbtjänsten HRI, som öppnades i mars 2011, tillgängliggör offentlig kommuninformation från Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla för allmänheten. HRI-teamet på Helsingfors stads faktacentral har den viktiga uppgiften att hjälpa städerna i Huvudstadsregionen att öppna sina dataförråd för allmänt bruk.

‘En stor del av städernas data är offentliga enligt lag. HRI vill göra öppnandet av data till en del av städernas anställdas vardag. Stadsborna behöver allt mindre be om hjälp av städerna om de kan få uppgifterna direkt på HRI:s webbplats och via öppna gränssnitt (interfaces)’, konstaterar HRI:s projektchef Tanja Lahti.

Den öppna datan lämpar sig för många ändamål

Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de tjänster som staden erbjuder och om tjänsternas tillgänglighet.

Städernas öppna data utnyttjas bland annat av journalister och högskolor, av företag som bygger tillämpningar (appar) och av datateknikproffs. Under år 2016 har det mest nedladdade materialet varit postnummerområdena i Huvudstadsregionen. De hör till den geografiska grunddata som apputvecklarna använder och som behövs i olika webbtjänster. Tidigare var många av uppgifterna avgiftsbelagda, men nu ger den offentliga förvaltningen gratis ut information som tagits fram med hjälp av skattemedel.

Antalet användare av HRI:s service har vuxit stadigt under de fem åren. Nu uppgår antalet besökare på webbplatsen till omkring 9 000 i månaden. Sammanlagt har det blivit över en miljon nedladdade sidor, fördelade på 67 000 nedladdningsgånger.

Förutom i form av nedladdningsbara dokument kan den öppna datan också fås via öppna programmeringsgränssnitt (API), som byggare av webbtjänster brukar tycka om. Därifrån kan man hämta de data man vill till den egna appen.

‘De öppna gränssnitten, som vi byggt in i datasystemen, är det bästa sättet att dela ut sådan data som ständigt uppdateras. I Huvudstadsregionen utgör till exempel HRT:s rutt- och tidtabelldata sådana gränssnitt, eller varför inte Open Ahjo, som innehåller data om Helsingfors stads beslut’, berättar Tanja Lahti.

De öppna gränssnitten möjliggör intelligent service

Införandet av öppna gränssnitt i städernas datasystem är ännu i sin linda. Till exempel i Helsingfors finns det över 800 datasystem, men bara en handfull öppna gränssnitt. Sistnämnda är till nytta för dels dem som utvecklar appar, men också för staden själv. HRI bistår städerna med att bygga upp gränssnitt.

‘Ett lysande exempel på hur öppna programmeringsgränssnitt används är den servicekarta som Huvudstadsregionens städer byggt upp. Den visar 13 600 nyttigheter för invånarna, allt från statyer till daghem och mattvättningsbryggor. För servicekartan hämtas data från flera av städernas öppna informationskällor via just de öppna gränssnitten’, fortsätter Tanja Lahti.

Seminarieprogrammet på finska: HRI viisi vuotta
Video om seminar på finska: HRI-juhlaseminaari 2016

År 2011 var Helsinki Region Infoshare den första webbtjänsten i Finland som delade ut öppen data – och en av de första i Europa. HRI, som agerat vägvisare för övriga tjänster som ger ut öppen data om den offentliga förvaltningen, har rönt mycket uppmärksamhet. I juni 2013 tilldelades HRI Europeiska Unionens innovationspris. Prissumman 100 000 euro användes för att förbättra de öppnade datamaterialens kompatibilitet och för att stöda öppendatagemenskapen.

Svensk text: Magnus Gräsbeck