Uusi selvitys hiilivarastoista ja -nieluista tukee pääkaupunkiseudun ilmastotyön seurantaa

Hiilivarastoista ja -nieluista on saatu uutta tietoa, kun pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY teettivät selvityksen maaperän ja kasvillisuuden hiilitaseesta syksyllä 2020. Tieto tukee ilmastotyön etenemisen seurantaa ja tuo pääkaupunkiseudun hiilinielut kartalle ja entistä näkyvämmäksi osaksi maankäytön suunnittelua.

HSY:n avoimen Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys -paikkatietoaineiston kuvaus hri.fi:ssä.

Metsät ovat tärkeitä hiilivarastoja ja -nieluja

Selvityksessä arvioitiin maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoja sekä niiden vuosittaista muutosta. Selvityksen mukaan merkittävimmät hiilivarastot sijaitsevat pääkaupunkiseudun metsäalueilla ja suojelualueilla sekä etenkin turvemailla. Kasvavaa hiilivarastoa kutsutaan hiilinieluksi. Hiilivarasto kasvaa erityisesti metsissä hiilen sitoutuessa kasvillisuuteen, joten metsäalueet toimivat hiilivarastojen lisäksi tärkeinä hiilinieluina.

– Vuonna 2019 kasvillisuuteen ja maaperärään sitoutuneen hiilen määrä vastasi noin 10 prosenttia alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Kaupunkikohtaisesti hiilinielujen suhde päästöihin vaihteli välillä 4–21 prosenttia, sanoo ilmastoasiantuntija Juha Viholainen Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY).

Karttakuva pääkaupunkiseudun hiilivarastoista. Hiiltä varastoituu etenkin kasvillisuuteen.
Pääkaupunkiseudun hiilivarastot. Kuva: Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Selvitys tarjoaa ajantasaisen kuvan hiilivarastoista ja niiden muutoksesta

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat sitoutuneet hiilineutraaliustavoitteeseen. Tämä tarkoittaa sellaisen tilan saavuttamista, jossa hiilidioksidipäästöt ja erilaiset hiiltä sitovat mekanismit, eli hiilinielut, ovat yhtä suuria.

– Kasvihuonekaasupäästöjä on seurattu jo pitkään, mutta tarvitsemme tietoa myös siitä, kuinka paljon hiiltä sitoutuu kaupunkialueella. Tämä selvitys tarjoaa ajantasaisen kuvan hiilivarastoista ja niiden muutoksesta sekä luo perustan seurannalle, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen toteaa.

Selvityksessä arvioitiin myös metsämaiden käsittelyä koskevia toimenpiteitä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämiseksi. Lähdeaineistona hiilitaselaskennassa käytettiin mm. kaupunkien paikkatietomuotoisia metsävaratietoja ja viheraluehoitoluokitusta.

Paikkatietoa hiilivarastoista myös maankäytön suunnittelun tueksi

Metsäalueet ja vihreä infrastruktuuri palvelevat kaupunkiympäristöä myös luonto- ja virkistysarvojen kautta. Lisäksi ne vaikuttavat veden kiertoon ja pienilmastoon. Hiilivarastoja koskevan paikkatiedon toivotaan helpottavan eri ympäristönäkökulmien yhteensovittamista. Pääkaupunkiseutu kasvaa vauhdilla, mikä on tarkoittanut paikoin myös viheralueiden supistumista. Kaupungeissa uskotaankin, että uudesta tiedosta on hyötyä kestävän kasvun ohjaamisessa.

– Espoon kasvun tulee olla kestävää. HSY:n ja pääkaupunkiseudun yhteinen selvitys tukee Espoon kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa, jonka kanssa ne muodostavat hyvän tietopohjan hiilineutraalisuustavoitteemme toimeenpanon tueksi, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sanoo.

Hiilinieluja koskeva raportti ja selvityksessä tuotettu paikkatietoaineisto ovat saatavilla HSY:n verkkosivuilla. Selvityksen toteutti Simosol Oy.

Lisätietoja:

  • Selvitys pääkaupunkiseudun hiilinieluista ja -varastoista
  • HSY:n paikkatietoaineistot
  • Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt
  • ilmastoasiantuntija Juha Viholainen, juha.viholainen(at)hsy.fi, puh. 050 476 1237
  • seututietoasiantuntija Outi Kesäniemi, outi.kesaniemi(at)hsy.fi, puh. 050 571 0662
  • toimitusjohtaja Raimo Inkinen, puh. 045 635 7741
  • Teksti on julkaistu alunperin HSY:n tiedotteena sekä HSY:n omilla sivuilla 19.2.2021.