Tiedostin kartan – katsaus sivarivuoteeni

Blogisarjasta

Tiedosta kartta – Sivari avoimen datan pyörteissä on blogisarja, josssa HRI:n siviilipalvelusmies Juho Antikainen kirjoittaa kaikesta avoimeen dataan enemmän tai vähemmän liittyvästä syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana.

Menipäs tämä sivarivuosi nopeasti! Tuntuu, että juuri vasta aloitin palvelukseni täällä HRI:ssä, avoimen datan ihmeellisessä maailmassa. Vuoteen on mahtunutkin vaikka mitä: blogien kirjoittamista, koulutusten vetämistä, tapahtumissa käymistä, messupisteen pitämistä ja paljon muuta.

Tiedosta kartta -blogisarja myös päättyy tähän julkaisuun, johon kokoan blogisarjan antia. Blogisarjan tavoitteena oli esitellä avoimen datan hyödyntämisesimerkkejä muun muassa visualisointien kautta. Paikkatietotaustani vuoksi esimerkit painottuivat karttoihin, mutta tulvavisualisointiblogi näytti, että kartat eivät ole ainoa mahdollisuus paikkatiedon visualisointiin. Tervetuloa pienelle aikamatkalle sivarivuoteeni!

Lämpökarttoja ja onnettomuuksia

Tiedosta kartta -blogisarja rysähti käyntiin joulun alla, kun lähdin visualisoimaan eri tavoin Helsingin liikenneonnettomuusrekisteriä. Ensiksi näytin, miten CSV-muotoisen datan, joka sisältää koordinaatteja, voi muuntaa helposti paikkatietomuotoon. Datan käsittelyn jälkeen tutkin pistemäisen visualisoinnin mahdollisuuksia, kun luokittelin dataa eri tavoin ja vaihtelin pisteiden piirtojärjestystä. Etenkin piirtojärjestyksen muuttaminen vaikutti visualisointiin huomattavasti.

Lämpökartta Helsingistä, jossa taustana on vihreällä Helsingin tieverkko mustalla taustalla.
Liikenneonnettomuudet Helsingissä lämpökarttana esitettynä

Tämän jälkeen laadin samasta aineistosta sarjan lämpökarttoja. Ensin koko aineistosta, josta on kuva ohessa ja sitten myös suodatetusta aineistosta. Suodatin aineistoa muun muassa onnettomuuden vakavuuden ja onnettomuustyypin mukaan. Huomasin, että lämpökartat vaativat suuren aineiston, jotta niiden käyttäminen on mielekästä. Muussa tapauksessa lämpökartassa näkyy selkeästi yksittäiset pisteet lämpöpesäkkeinä.

Linkki blogiin: https://hri.fi/fi/helsingin-liikenneonnettomuuksien-visualisointia/

Suomenlinna tulvii Blenderissä

Seuraavaksi avoimen datan aavoilla merillä purjehtiessa löysin itseni 3D-mallinnuksen ihmeellisestä maailmasta. Sain Helsingin 3D-tiimiltä idean alkaa tehdä tulvavisualisointia kaupunkimallista 3D-mallintamisohjelma Blenderillä. Projektissa vein Suomenlinnan Kustaanmiekan alueen Blenderiin, tein vesitekstuurin ja merenpinnan korkeuden osoittavan laskurin sekä kuvasin liikkuvalla kuvakulmalla videon visualisoinnista.

Kuvakaappaus Blender-ohjelmasta, jossa näkyy 3D-kaupunkimalli Suomenlinnan alueelta.
Suomenlinnan alue Blenderissä

Lähtötietoni Blenderistä tai 3D-mallintamisesta olivat vähäiset, ja oli tosi mielenkiintoista päästä oppimaan aivan uutta aihealuetta. Onneksi minun ei tarvinnut aivan sokkona sukeltaa Blenderiin, vaan apuna oli monet Blender-yhteisön erittäin laadukkaat ohjevideot.

Lisäksi puhuin blogistani HRI Loves Developers – Tiedosta kartta -tapahtumassa.

Linkki blogiin: https://hri.fi/fi/suomenlinna-tulvii-blenderissa/

Pääkaupunkiseudun tilastotietoa kartalle

Paluu takaisin kartalle koitti leskenlehtien kukkiessa, kun kirjoitin ohjemuotoisemman blogin Helsingin seudun avoimen tilastotietokannan eli Aluesarjojen datojen viemisestä kartalle. Työvaiheisiin kuului muun muassa aineistojen lataaminen sekä muokkaaminen sopivaan muotoon Excelillä ja tilastotiedon sekä paikkatiedon liittäminen yhteen. Lisäksi tein muutaman yksinkertaisen visualisoinnin Espoon ja Vantaan korkeakoulutettujen määrästä pienalueittain.

Koropleettikartta ylemmän korkeakoulututkintojen omaavien määrästä Espoossa pienalueittain.
Kartta Espoon pienalueiden korkeakoulutettujen suhteesta kaikkiin yli 15-vuotiaisiin.

Helsingin osalta ohje on jo hieman vanhentunut, sillä Helsinki on julkaissut itseään koskevat tilastot paikkatietomuodossa, joka on saatavilla kaupungin avoimesta WFS-rajapinnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitään blogissa mainittuja vaiheita ei tarvitse tehdä. Riittää, että Helsingin avoimesta WFS-rajapinnasta hakee tason ja lisää sen paikkatieto-ohjelmaan. Tämän jälkeen Aluesarjojen tilastot alueittain näkyy tason ominaisuus- eli attribuuttitiedoista.

Linkki blogiin: https://hri.fi/fi/tilastotietoa-kartalle/

Kaupunkien rakentumista animaatioina

Blogisarja rakentui valmiiksi, kun tutkiskelin kartta-animaatioiden mahdollisuuksia Espoon ja Vantaan asuinrakennusten valmistumisvuosien visualisoinnissa. Tuloksena oli kaksi erityyppistä animaatioita kummankin kaupungin datasta. Espoon animaatiossa keskityin uusien rakennuskeskittymien visualisointiin eri vuosikymmeninä lämpökarttojen avulla kuvattuna. Vantaan animaatiossa taas halusin tutkia kumulatiivisen animaation tekemistä. Siinä rakennuksia kuvaavat polygonit ilmestyvät kartalle vähitellen vuosien kuluessa.

GIF-animaatio Vantaan rakennuksista polygonimuodossa. Animaatio käsittää vuodet 1952-2022 ja ruutuja on yksi per vuosi.
Vantaan kaupunginrakentumisanimaatio. Napauta animaatiota suurentaaksesi sitä.

Tästäkin blogistani puhuin HRI Loves Developers – Tiedosta kartta tapahtumassa.

Linkki blogiin: https://hri.fi/fi/animaatioita-kartalla-kaupunkien-rakentumisen-visualisointia/

Lopuksi

Tässä oli lyhyt koonti blogisarjani ja samalla myös siviilipalvelusvuoteni annista. Monenlaisia asioita olen tehnyt ja paljon olen oppinut niin työelämästä, kaupungista kuin itsestänikin. Kommelluksilta ja virheiltäkään ei ole vältytty, mutta kannustavassa ilmapiirissä niistäkin on noustu. Lisäksi mieleen on jäänyt lukemattomat mielenkiintoiset keskustelut työkavereiden kanssa niin työhön liittyvissä kuin liittymättömissä asioissa. Näistä olen ammentanut valtavasti oppia niin alkavaa työuraani kuin muutakin elämää varten.

Minun matkani jatkuu ensi syksyllä takaisin Aalto yliopistoon, kun aloitan siellä geoinformatiikan maisteriopinnot.  Eli paikkatieto ja kartat eivät jatkossakaan katoa elämästäni. Myöskään avoin data ei tule unohtumaan. Sen verran syvälle avoimen datan pyörteisiin olen viimeisen vuoden aikana ajautunut!