Tiedon avaaminen on mahdollisuus myös organisaatiolle

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on merkittävä julkinen ympäristöalan toimija. Toiminnassamme syntyy runsaasti ympäristötietoa, jonka haluamme tarjota kaikkien vapaaseen käyttöön. Tiedon avaamisella voimme luoda uudenlaisia toiminta- ja yhteistyömalleja sekä edistää tavoitteitamme ja arvojamme. Samanaikaisesti omat prosessimme tehostuvat, kun tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla.

Tiedot auki

HSY on paikkatiedon avaamisen pioneeri. Tiedon avaaminen käynnistyi HSY:ssä jo vuonna 2011. Tiedon avaamisessa on alusta alkaen tehty tiivistä yhteistyötä Helsinki Region Infosharen kanssa. Vuonna 2014 HSY:n uudistetuille verkkosivuille luotiin koko organisaation yhteinen avoimen datan sivusto. Aineistoja lisätään sivustolle tasaisin väliajoin, aina kun uutta tietoa syntyy ja avataan prosesseissa ja projekteissa.

HSY:n avoin data -sivuilta löytyy kattavasti seudullista ympäristötietoa muun muassa jätteisiin, vesiin, kasvihuonekaasupäästöihin, ilmanlaatuun sekä asumiseen ja maankäyttöön liittyen.

Tiedon avaamisessa ja kehittäjäyhteistyössä teemme tiivistä yhteistyötä HRI:n kanssa. Helmikuussa osallistuimme ympäristötietoja koskevaa HelLovesDev-tapahtumaan Lasipalatsilla. On hienoa, että HRI huolehtii kehittäjäyhteistyöstä ja verkottaa eri alojen osaajia ja tietojen soveltamisesta kiinnostuneita. Tilaisuudessa esiteltiin HSY:n avaamia tietoja ja erityisesti INSPIRE-direktiivinkin velvoittamina rajapinnan välityksellä avattavia ilmanlaatutietoja. HSY:n tuottamat ilmanlaatutiedot avataan kansallisessa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän ilmanlaatuportaalin kautta tämän vuoden aikana.

HSY:n avoin data -projekti

Koko HSY:n laajuinen avoimen datan projekti käynnistyi kesäkuussa 2014. Projekti nivoutui HSY:ssä käynnissä olevaan kokonaisarkkitehtuuriselvitykseen ja verkkosivujen uudistamiseen. Lähdimme kartoittamaan mahdollisia avattavia aineistoja järjestämällä toimi- ja tulosaluekohtaisia palavereita. Alkuun ajatus tietojen avoimuudesta herätti paljon kysymyksiä ja hieman ennakkoluulojakin.

HSY teki viime syksynä tiedon avaamisesta linjauksen, jonka mukaan kaikki HSY:n prosesseissa ja projekteissa syntyvä tieto, joka voidaan avata kohtuullisin kustannuksin avoimena datana, avataan HSY:ssä laaditun ohjeistuksen mukaisesti. Jokainen avaus harkitaan tapauskohtaisesti, sillä muun muassa tietosuoja ja immateriaalioikeudet vaikuttavat mahdollisuuksiin avata tietoa. Yhteiskunnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten vesihuollon tietojen avaamisessa arvioidaan tarkkaan myös avaamisen riskit, esimerkiksi mahdollinen sabotaasin uhka.

HSY:ssä tiedon avaamisen linjaus sisällytetään organisaation toimintajärjestelmään, prosessikuvauksiin ja projektimalliin siten, että tiedon avaaminen on jatkossa osa HSY:n normaalia toimintaa.

Faris Alsuhailin tekemä 3D-visualisointi HSY:n avaamasta väestötietoruudukosta.

HSY:n avoin data -projekti vaiheistettiin kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin yhteiset tietojen avaamisen käytännöt ja avoimen datan sivusto. Parhaillaan käynnissä olevassa toisessa vaiheessa vuoden 2015 aikana käydään tarkemmin lävitse HSY:ssä syntyviä tietoja ja selvitetään myös mahdollisuudet tietojen avaamiseen rajapintojen kautta. Tämä liittyy myös HSY:n kokonaisarkkitehtuuriselvitykseen. Tavoitteena on, että jatkossa tiedon avaamisesta HSY:ssä huolehtii toimialoilta ja tulosalueilta koottu Avoin data -verkosto, jonka toiminta käynnistyy projektivaiheen jälkeen.

Kevyesti liikkeelle kohti suurempia tavoitteita

Tiedon avaaminen on HSY:ssä monelle uusi asia, minkä takia liikkeelle on lähdetty kevyesti. Hyviä ensimmäisiä avauksia ovat aineistot, joita toimitetaan jo valmiiksi eri taholle ja joiden avaamiselle ei ole esteitä, eivätkä ne vaadi erillistä muokkaustyötä. Tiedon avaajan tukena toimii HSY:n avoimen datan verkosto, joka koordinoi ja auttaa tiedon avaamisessa. Verkosto myös jatkaa tiivistä yhteistyötä HRI:n kanssa.

Tulevaisuudessa tarjoamme HSY:n avoimen datan sivustolla yhä monimuotoisempaa dataa. Selvitämme myös tietojen avaamista rajapintojen välityksellä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään avoimen datan verkkosivuja ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Kaikki palaute sivujen toiminnallisuudesta ja aineistoista on tervetullutta. Erityisesti olisi kiinnostavaa tietää, millaisia datatoiveita tai soveltamisideoita syntyy.

Ideat kehiin ja dataa hyödyntämään

HSY:n avoimet aineistot
Tutustu HSY:n avoimiin aiheistoihin HRI:n sivuilla tai HSY:n omilla sivuilla.

Mikäli sinulla on idea HSY:n avoimen datan hyödyntämisestä, ole meihin yhteydessä. Autamme sinua mielellämme eteenpäin ja voimme tarvittaessa olla mukana ideoinnissa. Keräämme avoimen datan sivuillemme soveltamisesimerkkejä datoistamme. Ehkä sinunkin rakentamasi sovellus tulee näkymään myös siellä!

Blogitekstin ovat kirjoittaneet paikkatietoasiantuntija Henna-Kaisa Räsänen ja hankepäällikkö Maria Kuula HSY:sta.