Juridiikkatietoa julkishallinnon datajulkaisijalle

Mitä tietoa voi julkaista avoimena datana? Se selviää Helsingin kaupungin lakimies Kaisa Mäkisen HRI:lle laatimasta oppaasta julkishallinnon datan avaajille. Seuraavilla nyrkkisäännöillä pääsee alkuun:

  1. Julkaistavien avoimen datan aineistojen pitää olla julkisia. Näin yleensä onkin, sillä julkisuuslain lähtökohta on, että kaikki viranomaisten hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi.
  2. Aineistoon ei saa sisältyä henkilötietoja. Henkilötietoja sisältävän aineiston tiedot joko pitää anonymisoida tai jättää aineisto julkaisematta.
  3. Avoin data ei voi olla maksullista. Jos aineisto on säädetty maksulliseksi valtion maksuperustelaissa (koskee valtion viranomaisia) tai kunnan päätöksellä (kunnan viranomaiset), ei aineisto ole avoimen datan määritelmän mukaista.
  4. Tarkasta mahdolliset muut julkaisemista rajoittavat seikat. Näitä voivat olla muun muassa sopimukset, lisenssiehdot tai erilaiset määräykset tai ohjeet.
Kuvakaappaus Finlex.fi-sivuston etusivusta.
Henkilötietolaki asettaa omat vaatimuksensa datan avaajille.