HRI Loves Developers: Retkeily ja luonto

Retkeily ja luonnossa liikkuminen kasvattavat jatkuvasti suosiotaan vapaa-ajan harrastuksena. Suomen kymmenien kansallispuistojen lisäksi myös kaupunkiseuduilta löytyy monia alueita lähiretkeilyyn. Uusille poluille löytää helposti erilaisten verkkopalveluiden ja -karttojen avulla. Niistä ja paljon muusta kuulet HRI Loves Developers: Retkeily ja luonto -kehittäjätapaamisessa torstaina 19.5. klo 15-18.

Tapahtumassa esitellään mm. pääkaupunkiseudun palvelukarttaa ja Lounais-Suomen virkistyskartta Virmaa kaupunkiretkeilijän näkökulmasta. Retkeily- ja luontokartoilla hyödynnetään monia avoimia datoja. Tapahtumassa kuulet mm. Helsingin ja Espoon kaupunkien luontodatoista ja Jyväskylän yliopiston ylläpitämän lipas.fi-palvelun ulkoilu- ja liikuntadatoista.

Tervetuloa HRI Loves Developers: Retkeily ja luonto -kehittäjätapaamiseen torstaina 19.5. klo 15-18!

Tapahtuma järjestetään etänä Teams-alustalla ja siihen on ennakkoilmoittautuminen. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton ja se pidetään suomeksi. Tapahtumasta ei tehdä tallennetta.

Ohjelma

15.00 Tervetuloa (Hami Kekkonen, HRI/Helsingin kaupunki)

15.10 Helsingin luontotietojärjestelmä (Sanna Elijoki, Helsingin kaupunki)

15.25 Espoon luontoaiheiset datat (Marika Rönnberg, Espoon kaupunki)

15.40 Virma – Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteet (Natalia Räikkönen, Lounaistieto)

15.55 Uuvi – Uudenmaan ulkoilukohteet (Sini Veuro, Uudenmaan virkistysalueyhdistys)

16.10 Tauko

16.20 Pääkaupunkiseudun palvelukartta ja Ulkoliikunta.fi-palvelu (Kati Seppälä & Henna Niemi, Helsingin kaupunki)

16.40 Lipas-järjestelmä & Liikuntapaikat.fi (Tapani Laakso, Jyväskylän yliopisto)

17.00 Retkikartta.fi (Tapani Mikkola, Metsähallitus)

17.15 Kartta.museoverkko.fi (Marjanna Kaate, Museovirasto)

Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

18.00 Tapahtuma päättyy

Osallistuminen

Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyi ti 17.5. klo 13 ja osallistumislinkki on lähetetty ilmoittautuneille osallistujille.

Etkö ehtinyt ilmoittautua? Pääset mukaan myös suoraan tästä Teams-linkistä to 19.5. klo 15.00 alkaen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM4NGNjYjAtYTkxNC00ZDM1LWI5MDEtOWZlMGNhZGY5MDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223feb6bc1-d722-4726-966c-5b58b64df752%22%2c%22Oid%22%3a%2224780506-0c01-4caf-875d-72b932cf2e1c%22%7d